Gå vidare till innehåll

Följ oss

✈️ Fri frakt vid beställningar på över 600 kr

Kontakta oss

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

 Senast uppdaterad: 25 januari 2021

 Genom att besöka, titta på, få tillgång till, surfa eller använda ("använda") vår webbplats www.thenamestamp.se ("webbplats") och/eller genom att köpa våra produkter via webbplatsens tjänster (definierade i webbplatsens villkor), samtycker du (nedan kallad "du", "din" eller "användare") till insamling, utlämnande och användning av information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Webbplatsen drivs av Givensus LLC, ett företag med registrerad adress på P. O. Box 257, Southfield, MI 48037 (nedan kallat "vi", "oss" eller "vår"). Denna integritetspolicy beskriver också hur vi kan samla in, använda och utlämna information om webbplatsens användare.

 

 1. Information som vi samlar in

 

1.1 Din integritet är viktig för oss och vi har vidtagit åtgärder för att se till att vi inte samlar in mer information från dig än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsens tjänster.

 

1.2 När du använder webbplatsen eller webbplatsens tjänster, gör ett köp från webbplatsen eller gör någon annan aktivitet på webbplatsen kan vi samla in följande typer av personuppgifter, kommunikationsuppgifter, tekniska uppgifter och marknadsföringsuppgifter (sammantaget "uppgifter") från dig:

 1. 2.1 Personuppgifter: Detta kan inkludera personlig information om en person, exempelvis namn, kön, kredit-/betalkortsinformation, telefonnummer, adress, e-postadress och annan information, data och material som vi anser vara nödvändigt för att tillhandahålla webbplatsens tjänster. Vi använder tredjepartsföretag som Google, Facebook och Pinterest som använder kunddata för annonsering och Stripe och/eller PayPal för betalningshanteringstjänster. När du kontaktar oss via något av de kommunikationssätt som nämns nedan kan din e-postadress läggas till i vår e-postlista, som du när som helst kan avregistrera dig från genom att använda länken för avregistrering i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på support@thenamestamp.com. 

 

 1. 2.2 Kommunikationsdata: Detta kan inkludera uppgifter om all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det sker via samråds-/kontaktformuläret på webbplatsen, via e-post eller något annat kommunikationssätt som du använder för att kontakta oss. Vi behandlar dessa uppgifter för att kommunicera med dig för att föra register och för att fastställa, driva eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att föra register och att fastställa, driva eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

 

 1. 2.3 Tekniska uppgifter: Detta kan omfatta uppgifter om din användning av webbplatsen och onlinetjänsterna, t.ex. din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, uppgifter om din webbläsare, längden på besöket på sidorna på webbplatsen, sidvisningar och navigeringsvägar, uppgifter om hur många gånger du använder webbplatsen, inställningar för tidszon och annan teknik på de enheter som du använder för att komma åt webbplatsen. Källan till dessa uppgifter kommer från vårt analytiska spårningssystem. Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera din användning av webbplatsen och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplatsen, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå hur effektiv vår reklam är. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall är att göra det möjligt för oss att administrera webbplatsen och vår verksamhet på ett korrekt sätt, att utveckla vår verksamhet och att besluta om vår marknadsföringsstrategi.

 

 1. 2.4 Marknadsföringsuppgifter: Detta kan inkludera uppgifter om dina preferenser för att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att studera hur kunderna använder våra tjänster, att utveckla dem, att utveckla vår verksamhet och att besluta om vår marknadsföringsstrategi.
 1. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

 

2.1 Personuppgiftsansvarig för den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater ("EU") och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

 

Dataskyddsombud: Nadav 

Adress: P. O. Box 257, Southfield, MI 48037

Telefon: +1 (213) 559-2509.

E-post: Givensus@gmail.com

Webbplats: www.thenamestamp.se

 

 1. Samtycke och återkallande av samtycke

 

3.1 När du använder webbplatsen eller webbplatsens tjänster ger du oss ditt samtycke till att använda dina uppgifter enligt denna integritetspolicy. För att kunna erbjuda dig webbplatsens tjänster är det nödvändigt för oss att samla in alla relevanta och nödvändiga uppgifter från dig. Genom att fylla i de formulär som finns på webbplatsen ger du oss dessutom ditt uttryckliga samtycke och tillstånd att använda dina uppgifter.

 

3.2 Vi kommer att endast behandla uppgifterna efter att ha tagit emot skriftliga instruktioner/medgivande från dig, oftast i elektronisk form i form av en klickbar knapp eller en kryssruta när du accepterar integritetspolicyn.

 

3.3 Om du ändrar dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig och till fortsatt insamling, användning eller utlämnande av din information genom att kontakta oss på support@thenamestamp.com.

 

 1. Hur vi använder och behandlar uppgifterna

 

4.1 De uppgifter som vi samlar in från dig kan användas för att förse dig med webbplatsens tjänster och att bättre förstå dina behov i samband med dessa, samt för att korrespondera med dig och svara på dina frågor om webbplatsens tjänster.

 

4.2 Vi kommer inte att hyra ut eller sälja dina uppgifter till andra.

 

4.3 Om du lämnar uppgifter till oss anses du ha gett oss tillstånd att samla in, lagra och använda dessa uppgifter för följande ändamål:

 

 1. verifiera din identitet;

 

 1. skicka ett välkomstmeddelande till dig;

 

   iii. ge dig kundservice och svara på dina frågor, feedback eller tvister;

 

 1. genomföra marknadsanalyser, skicka undersökningar eller nyhetsbrev, kontakta dig om webbplatsens tjänster, produkter, aktiviteter, särskilda evenemang eller erbjudanden från oss eller våra partners och för andra marknadsförings-, informations-, produktutvecklings- och reklamändamål;

 

 1. göra sådana utlämnanden som kan krävas för något av ovanstående ändamål eller som krävs enligt lag, förordningar och riktlinjer eller med avseende på utredningar, krav eller potentiella krav som riktas mot oss;

 

 1. skicka dig meddelanden (t.ex. i form av e-post, utskick och liknande) om produkter eller tjänster som du tar emot och för fakturering och inkassokrav;

 

   vii. tillhandahålla och underhålla webbplatsens tjänster;

 

   viii. meddela dig om ändringar av webbplatsens tjänster;

 

 1. skicka dig information som vi tror att du kan finna användbar eller som du har begärt från oss;

 

 1. förbättra webbplatsen eller webbplatsens tjänster, t.ex. genom personliga funktioner och innehåll, och/eller

 

 1. utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, överträdelser av våra policyer eller i enlighet med vad som annars krävs enligt lag;

 

4.4 Vi ska försäkra att:

 1. Uppgifter som samlas in och behandlas av någon part för vår räkning samlas in och behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar;
 2. Du alltid är fullt medveten om skälen till insamlingen av uppgifter och får information om det eller de ändamål för vilka uppgifterna kommer att användas;

 iii. Uppgifterna samlas endast in i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla det eller de syften för vilka de krävs;

 1. När cookies eller liknande tekniker används online av oss ska de användas i enlighet med gällande lagar;
 2. Du kommer att informeras om uppgifter som du lämnat online inte kan raderas helt och hållet på din begäran under normala omständigheter och hur du kan begära radering av alla andra kopior av dessa uppgifter, om du har rätt att göra det;
 3. Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda uppgifterna;

 vii. Uppgifterna överförs på ett säkert sätt, oavsett om de överförs elektroniskt eller i pappersform;

 viii. Du kan utöva dina rättigheter utan problem och utan hinder.

 

 1. Utlämnande av uppgifter

 

5.1 Vi kommer inte kunna hålla dina uppgifter hemliga som svar på en rättslig process, dvs. domstolsbeslut, stämning eller begäran från en brottsbekämpande myndighet. Om vi anser att det är lämpligt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller om det på annat sätt krävs enligt lag kan vi tvingas att lämna ut uppgifterna. Dessutom förbehåller vi oss rätten att överföra dina uppgifter till en ny plattform om det sker ett övertagande, en sammanslagning eller ett förvärv.

 

5.2 Vi kan komma att utlämna uppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 1. uppfylla en rättslig förpliktelse;
 2. skydda och försvara våra rättigheter eller vår egendom; 

   iii. förebygga eller utreda eventuella oegentligheter; 

 1. skydda den personliga säkerheten för användare av webbplatsens tjänster eller allmänheten;
 2. skydda mot juridiskt ansvar.

 

5.3 Vid behov kan vi också utlämna och överföra dina uppgifter till våra professionella rådgivare, brottsbekämpande myndigheter, försäkringsbolag, myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra organisationer.

 

 1. Datalagring

 

6.1 Dina uppgifter kan lagras och behandlas på vår molnbaserade server, t.ex. Shopify.

 

6.2 Vi kan överföra dina uppgifter till närstående enheter eller andra tredje parter över gränserna. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

6.3 Vi kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina uppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter.

6.4 Vi behåller dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella krav kring lagring av uppgifter eller rapportering enligt gällande lagar. När vi beslutar vilken tid det är lämpligt att lagra uppgifterna tittar vi på deras mängd, art och känslighet, potentiell risk för skada från obehörig användning eller utlämning, ändamålen med behandlingen, om dessa kan uppnås på annat sätt och lagstadgade krav.

 

 1. Hur vi skyddar din information

7.1 Vi lagrar alla uppgifter som du skickar in via webbplatsen i en säker molnbaserad databas. 

 

7.2 Ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

7.3 Vi är angelägna om att skydda din integritet och dina uppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för de uppgifter du överför eller garantera att dina uppgifter inte kan nås, utlämnas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller administrativa skyddsåtgärder enligt branschstandard.

7.4 Alla uppgifter som du tillhandahåller kommer att bevaras av oss och kommer att vara tillgängliga för våra anställda, eventuella tjänsteleverantörer som anlitats av oss och tredje parter.

 

 1. Överensstämmelse med GDPR

 

8.1 För användare som är baserade i EU ska webbplatsen göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att den följer EU:s allmänna dataskyddsförordning(GDPR) (EU) 2016/679 om insamling, användning och lagring av uppgifter från användare som är baserade i EU:s medlemsstater. Webbplatsen ska göra alla rimliga ansträngningar för att följa kraven på meddelande, valfrihet, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, tillgång och verkställighet.

 

8.2 Användarnas rättigheter : Du kan utöva vissa rättigheter när det gäller dina uppgifter som behandlas av oss. Användare som är baserade i EU kan framförallt göra följande:

 

8.3 Rätt till bekräftelse: Du har den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig att få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte.

8.4 Rätt till tillgång: Du har den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter och en kopia av denna information från oss. Dessutom ger EU:s direktiv och förordningar dig tillgång till följande information:

   8.4.1 ändamålen med behandlingen;

   8.4.2 de berörda kategorierna av personuppgifter;

   8.4.3 de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

   8.4.4 om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;

    8.4.5 förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter om den registrerade eller att invända mot sådan behandling;

   8.4.6 om det finns en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;

   8.4.7 om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om varifrån de kommer;

   8.4.8 förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för dig.

 

8.5 Dessutom har du rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller en internationell organisation. Om så är fallet ska du ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

8.6 Rätt till rättelse: Du har den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig att utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig från oss. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, även genom att lämna en kompletterande förklaring.

 

8.7 Rätt till radering (rätt att bli bortglömd) : Du ska ha den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig att av oss få personuppgifter om dig raderade utan onödigt dröjsmål, och vi ska vara skyldiga att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande grunder gäller, så länge behandlingen inte är nödvändig: Du ska ha rätt att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande grunder gäller:

 

   8.7.1 Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

   8.7.2 Du återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

   8.7.3 Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det inte finns några övervägande legitima skäl för behandlingen eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.

   8.7.4 Personuppgifterna har behandlats olagligt.

   8.7.5 Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i EU:s eller en medlemsstats lagstiftning som vi omfattas av.

   8.7.6 Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

   8.7.7 Om vi har offentliggjort personuppgifter och är skyldiga enligt artikel 17.1 att radera personuppgifterna ska vi, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att dessa registeransvariga ska radera alla länkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

8.8 Rätt att begränsa behandlingen: Du har den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig för att av oss få en begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

8.8.1 Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera personuppgifternas riktighet.

8.8.2 Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället att användningen av dem begränsas.

8.8.3 Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade behöver oss för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.8.4 Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på att det ska kontrolleras om våra legitima skäl väger tyngre än dina.

Om något av de ovan nämnda villkoren är uppfyllda och du vill begära att behandlingen av personuppgifter som vi lagrar begränsas kan du när som helst kontakta oss.

8.9 Rätt till dataportabilitet: Du har rätt enligt EU:s lagstiftare att erhålla de personuppgifter som rör dig och som vi har fått, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss till vilka personuppgifterna har lämnats, så länge behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR och behandlingen utförs med automatiserade medel så länge behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövande av offentlig makt som tillkommer oss.

8.10 Rätt till invändningar: Du ska ha den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig på grund av skäl som har att göra med din särskilda situation, vilket grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR. Detta gäller även profilering som bygger på dessa bestämmelser.

8.10.1 Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.10.2 Om vi behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring. Detta gäller profil i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

8.10.3 Dessutom har du rätt att av skäl som rör din särskilda situation invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

 

8.11 Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering: Du ska ha den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör dig, eller som på liknande sätt väsentligt påverkar dig, så länge beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss, eller (2) inte är godkänt av EU-lagstiftning eller en medlemsstats lagstiftning som vi är underkastade och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) inte är baserat på ditt uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss, eller (2) det baseras på ditt uttryckliga samtycke, ska vi vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få ett mänskligt ingripande från vår sida, att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

8.12 Rätt att återkalla samtycke till dataskydd: Du ska ha den rätt som EU:s lagstiftare beviljar dig att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan skicka en begäran till oss på support@thenamestamp.com för att utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna. Vi ska granska din begäran och, om vi anser det nödvändigt, efter eget gottfinnande uppfylla din begäran inom rimlig tid.  

 1. Överensstämmelse med CalOPPA

 

9.1 Vi har också åtagit oss att följa California Online Privacy Protection Act ("CalOPPA"), som kräver att kommersiella webbplatser och onlinetjänster lägger upp en integritetspolicy. Lagen kräver att alla personer eller företag i USA (och sannorlikt i hela världen) som driver webbplatser som samlar in "personligt identifierbar information" från kaliforniska konsumenter ska lägga ut en tydlig integritetspolicy på sin webbplats där det framgår exakt vilken information som samlas in och vilka personer eller företag som informationen delas med. I enlighet med CalOPPA godkänner vi följande:

 • Användarna kan besöka vår webbplats anonymt.
 • Länken till vår integritetspolicy innehåller ordet "Integritet" och kan lätt hittas på den sida som anges ovan.

9.2 Vi strävar efter att uppfylla CalOPPA:s krav enligt denna integritetspolicy i linje med vår policy för insamling, lagring och utlämnande av användardata enligt GDPR.

 1. Överensstämmelse med California Privacy Act 2018

 

10.1 Denna integritetspolicy gäller även för invånare i Kalifornien och förklarar hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA").

 

10.2 Dina rättigheter enligt CCPA:

 

10.2.1 Enligt CCPA har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har samlat in om dig under de senaste 12 månaderna och till information om vår datapraxis. Du har också rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi har samlat in från dig.

10.2.2 För att begära manuell åtkomst eller radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på support@thenamestamp.com.

10.2.3 Observera att för alla manuella förfrågningar måste du verifiera din identitet genom att ge oss all den information som vi kan kräva av dig för detta ändamål.

10.2.4 Du har rätt att inte diskrimineras när du utövar din rätt att få tillgång till eller radera dina personuppgifter. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dessa rättigheter.

 

10.3 Om du har ytterligare frågor om detta eller om hur du utövar dina rättigheter enligt CCPA, vänligen kontakta oss på support@thenamestamp.com.

 1. Tredjeparts tjänsteleverantörer 

 

11.1 Vi kan anlita tredjepartsföretag (t.ex. Google, Facebook, Pinterest, Stripe och PayPal) och enskilda personer för att underlätta Webbplatsens tjänster (" Tredjeparts tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Webbplatsens tjänster för vår räkning, utföra Webbplatsens tjänster relaterade till Webbplatsens tjänster eller hjälpa oss att analysera hur Webbplatsens tjänster används.

11.2 Dessa tredje parter har tillgång till dina uppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte utlämna eller använda dem för något annat ändamål. 

 1. Ändringar i denna integritetspolicy

 

12.1 Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan och alla sådana ändringar ska återspeglas på webbplatsen med den uppdaterade versionen av integritetspolicyn och du samtycker till att vara bunden av alla ändringar i den uppdaterade versionen av integritetspolicyn när du använder webbplatsen eller webbplatsens tjänster.

12.2 Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet granska webbplatsen och denna integritetspolicy och att vara medveten om eventuella ändringar. Uppdateringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på den här sidan.

12.3 Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla beskrivningar av tjänster, priser, tillgänglighet och annan information, och vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen när som helst, utan föregående meddelande.

 

 1. MEDDELANDEN OM TEXTMARKNADSFÖRING

 

Genom att prenumerera på textmeddelanden från thenamestamp.se samtycker du till att få automatiserade marknadsföringsmeddelanden från oss om våra produkter och tjänster på det telefonnummer som du angav när du prenumererade, och att meddelandena kan skickas via ett automatiskt telefonsystem eller annan teknik. Meddelandena är återkommande. Samtycke är inte ett villkor för köpet. Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Svara STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE eller QUIT för att välja bort och HELP för kundtjänst. Du kan få ytterligare ett sms som bekräftar ditt beslut att avstå från att använda tjänsten. Du förstår och samtycker till att försök att avstå på något annat sätt än genom att sms:a avstängningskommandona ovan inte är ett rimligt sätt att avstå.

 1. Kontakta oss

 

14.1 Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post: support@thenamestamp.com.

 

* * *

Fri frakt över hela världen

Frakt över hela världen på alla beställningar över 600 kr

30-dagars returer

Är du inte 100 % förälskad i ditt köp? Skicka tillbaka det utan problem

Kundsupport 24/7

Vi är kända för vårt fantastiska team som är redo att hjälpa dig dygnet runt.