Gå vidare till innehåll

Följ oss

✈️ Fri frakt vid beställningar på över 600 kr

Kontakta oss

Ansvarsfriskrivning

ANSVARSFÖRKLARING

Genom att besöka, titta på, få tillgång till, surfa, göra ett köp eller använda vår webbplats www.thenamestamp.se (Webbplatsen, "vi", "vår", "oss") åtar du dig och godkänner att vi inte hålls ansvariga för ekonomiska, fysiska, emotionella eller mentala förluster eller skador som orsakas dig och som du kan drabbas av till följd av användningen av Webbplatsen, Webbplatsens tjänster (definierade i Webbplatsens Villkor) eller någon av våra produkter. Vi lämnar inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, för Webbplatsens tjänster.

Du förstår att våra produkter, särskilt de anpassade namnstämplarna, som föräldrar kan trycka på kläder, kan användas med syntetiskt bläck, och konsumtion av sådant bläck av en person, inklusive ett barn, kan orsaka allvarliga skador eller hälsorisker. Därför åtar du dig att om en händelse som orsakar personskada eller hälsorisk hos en person, som ett resultat av konsumtion av eller på grund av allergisk reaktion mot syntetiskt bläck, så ska vi INTE hållas ansvariga på något som helst sätt.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra våra policyer eller villkor. Alla ändringar kan offentliggöras på webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera Webbplatsen för att hålla dig informerad om förändringar.

Vi ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet för webbplatsen eller den information, de produkter eller tjänster som finns på webbplatsen för något ändamål.

Under inga omständigheter kommer vi hållas ansvariga för förluster eller skador, inklusive, utan begränsning, indirekta eller följdförluster eller skador eller någon förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data som uppstår på grund av, eller i samband med, användningen av webbplatsen.

Under inga omständigheter ska vi, våra tjänstemän, agenter eller andra som är involverade i att skapa, producera eller distribuera Webbplatsens tjänster och produkter via Webbplatsen hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador som är ett resultat av användningen eller oförmågan att använda Webbplatsen; eller som är ett resultat av misstag, utelämnanden, avbrott, radering av filer, fel, defekter, förseningar i driften eller överföringen eller någon form av fel i utförandet, vare sig det gäller eller inte är begränsat till naturkatastrofer, kommunikationsstörningar, stöld, förstörelse eller obehörig åtkomst till våra register, program eller tjänster.  

Alla ansträngningar görs för att hålla Webbplatsen igång och att den fungerar smidigt. Vi tar dock inget ansvar för, och kommer inte hållas ansvariga för, att Webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Fri frakt över hela världen

Frakt över hela världen på alla beställningar över 600 kr

30-dagars returer

Är du inte 100 % förälskad i ditt köp? Skicka tillbaka det utan problem

Kundsupport 24/7

Vi är kända för vårt fantastiska team som är redo att hjälpa dig dygnet runt.