Gå vidare till innehåll

Följ oss

✈️ Fri frakt vid beställningar på över 600 kr

Kontakta oss

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Senast uppdaterad: 25 januari 2021


DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ÄR BINDANDE FÖR ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN WWW.THENAMESTAMPSE.SE OCH DESS TJÄNSTER.

 1. Inledning

1.1 Läs noga dessa allmänna villkor ("villkoren") för webbplatsen som finns på www.thenamestampse.se ("webbplatsen"), inklusive dess underdomäner och mobiloptimerade version, om sådan finns. Webbplatsen ägs och drivs av Givensus LLC, ett företag med registrerad adress på P. O. Box 257, Southfield, MI 48037 (nedan kallat "företaget", "vi", "oss" eller "vår"). Alla kompletterande villkor, riktlinjer, sekretesspolicy (" sekretesspolicyn") och andra dokument som görs tillgängliga på webbplatsen från tid till annan och som läggs till här genom hänvisning ska anses vara en integrerad del av dessa villkor. Dessa villkor utgör det juridiskt bindande avtalet mellan dig som användare av Webbplatsen (nedan kallad "du", "din" eller "användare") och Företaget.

1.2 Dessa villkor och alla rättigheter och licenser som beviljas härefter får inte överföras eller överlåtas av dig, men kan överlåtas av Företaget utan begränsning. Varje försök till överföring eller överlåtelse som strider mot detta ska betraktas som ogiltigt. 


 1. Godkännande av villkoren

2.1 Varje gång du använder Webbplatsens tjänster (definierade nedan), köper en produkt via Webbplatsen, får tillgång till eller använder Webbplatsen på ett sätt som anges här, inklusive, men inte begränsat till, att besöka eller surfa på den, samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor, såsom de ändras från tid till annan utan förvarning. 

2.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Webbplatsen och/eller Webbplatsens tjänster (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, avstängningar eller avbrytanden av Webbplatsen eller Webbplatsens Tjänster.

2.3 Vi kan ändra dessa villkor från tid till annan och alla ändringar av dessa Villkor kommer att återspeglas på Webbplatsen med den uppdaterade versionen av Villkoren och du samtycker till att vara bunden av alla ändringar av dessa Villkor när du använder Webbplatsen eller Webbplatsens Tjänster. Vi kan också, efter eget gottfinnande, välja att via e-post meddela de användare som vi har e-postinformation om kring sådana ändringar.

2.4 Ibland kan det också finnas information på Webbplatsen eller i Webbplatsens tjänster som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla beskrivningar av tjänster, priser, tillgänglighet och annan information, och vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen när som helst, utan föregående varning. 

2.5 När du laddar upp, skickar in, lägger in information eller material på Webbplatsen eller använder någon av Webbplatsens tjänster ska du anses ha godkänt och förstått dessa villkor.

OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

 1. Webbplatsens tjänster

Webbplatsen fungerar som en e-handelsbutik vars syfte är att visa upp och sälja vissa produkter under varumärket "thenamestamp.se", t.ex. anpassade namnstämplar i olika utföranden (som kan användas för att skriva ut namn eller text på kläder med hjälp av syntetiskt bläck) och tillhörande tillbehör, t.ex. trycktejp för kläder, klistermärken, osv. Vi erbjuder mervärde till våra kunder genom våra unika och högkvalitativa produkter (Webbplatsens Tjänster).

Du kan köpa våra produkter via Webbplatsen genom att betala med kredit- och betalkort, Stripe och PayPal. Vårt utsedda ombud sköter fraktprocessen och levererar produkterna till den adress som du angett när du gör ett köp via Webbplatsen.


 1. Tillgänglighet till tjänsten

4.1 Vi ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att hålla Webbplatsen igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan; förutsatt dock att vi kan utföra planerat och oplanerat underhållsarbete som krävs från tid till annan, och sådant underhållsarbete kan påverka tillgängligheten till Webbplatsen.


 1. Avbrytande av användning

5.1 Om du ägnar dig åt förbjudet beteende eller på annat sätt bryter mot något av dessa Villkor kommer ditt tillstånd att använda Webbplatsen att upphöra.


5.2 Du samtycker också till att vi när som helst och utan att meddela dig om detta kan avbryta eller återkalla din åtkomst till och användning av Webbplatsen, inklusive (i) när vi efter eget gottfinnande bedömer att en sådan åtgärd är rimlig för att uppfylla rättsliga krav eller för att skydda Företagets eller tredje parts rättigheter eller intressen, eller (ii) i samband med ett allmänt avbrott i Webbplatsens Tjänster.

5.3 Vi har inget som helst ansvar beträffande ändringar av Webbplatsens Tjänster eller avstängningar eller återkallelse av din åtkomst till eller användning av Webbplatsen.


 1. Samtycke med Elektronisk Signatur

6.1 Du samtycker till att din "Elektroniska Signatur" är den juridiska motsvarigheten till din manuella signatur i dessa Villkor, vilket innebär att du samtycker till att göra affärer elektroniskt.

6.2 Genom att klicka på den tillämpliga knappen på Webbplatsen anses du ha verkställt dessa villkor elektroniskt via din elektroniska signatur med Företaget, med verkan från och med det datum då du först klickar för att acceptera dessa Villkor.  


 1. Elektronisk leverans av meddelanden

7.1 Du samtycker till att ta emot meddelanden från Webbplatsen i elektronisk form. Sådan elektronisk kommunikation kan inkludera, men är inte begränsad till, alla nuvarande och framtida meddelanden och/eller upplysningar som olika lagar eller förordningar kräver att vi tillhandahåller dig, liksom andra dokument, uttalanden, data, register och annan kommunikation som rör din relation med Webbplatsen.

7.2 Du godkänner att de elektroniska dokument, filer och tillhörande register som tillhandahålls via Webbplatsen är rimliga och korrekta meddelanden för alla lagar, regler och förordningar och du bekräftar och godkänner att en sådan elektronisk form till fullo uppfyller alla krav på att sådan kommunikation ska tillhandahållas till dig skriftligen eller i en form som du kan behålla. Vi förbehåller oss rätten att när som helst kräva bläckunderskrifter på pappersdokument från de relaterade parterna.


 1. Användarens ansvar

8.1 Användarna är ensamt ansvariga för alla transaktioner som utförs på, genom eller som ett resultat av användningen av Webbplatsen eller Webbplatsens tjänster, inklusive, men inte begränsat till,  betalningstransaktioner.

8.2 Du samtycker till att användningen av Webbplatsen och/eller Webbplatsens tjänster omfattas av alla tillämpliga lokala lagar och förordningar. Du samtycker också till:

 1. att inte använda Webbplatsen för olagliga ändamål;
 2. att inte begå några överträdelser på Webbplatsen eller med avseende på innehållet på Webbplatsen;

iii. att inte kopiera något innehåll för återpublicering i tryck eller på nätet;

 1. att inte skapa recensioner eller blogginlägg för eller med något syfte eller avsikt som inte i god tro överensstämmer med Webbplatsens syfte eller ändamål;
 2. att inte försöka få obehörig åtkomst till andra datasystem från eller via Webbplatsen;
 3. att inte störa en annan persons användning av Webbplatsen;

vii. att inte ladda upp eller överföra virus eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer; 

viii. inte störa, påverka eller på annat sätt skada eller kränka säkerheten på Webbplatsen eller på tjänster, systemåterställningar, servrar eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via Webbplatsen eller anslutna eller länkade Webbplatser;

 1. att inte använda Webbplatsen på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar eller kan orsaka skada på Webbplatsen eller försämring av Webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet;
 2. inte använda Webbplatsen på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olagliga, bedrägliga eller skadliga syften eller aktiviteter;
 3. inte använda Webbplatsen för att kopiera, lagra, hysa, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är kopplat till) spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningsloggare, rootkit eller annan skadlig programvara;

xii. att inte bedriva någon systematisk eller automatiserad datainsamling (inklusive men inte begränsat till scraping, datautvinning, dataextraktion och datahämtning) på eller i samband med webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från webbplatsens ägare;

xiii. inte få tillgång till eller på annat sätt interagera med webbplatsen med hjälp av robotar, spiders eller andra automatiserade metoder;

xiv. inte bryta mot de direktiv som anges i robots.txt-filen för webbplatsen;

 1. att inte använda uppgifter som samlas in från webbplatsen för direktmarknadsföring (inklusive men inte begränsat till e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing och direktutskick);

xvi. inte bryta mot dessa villkor eller tillåta, uppmuntra eller underlätta för andra att göra detsamma;

xvii. inte plagiera och/eller kränka tredje parts immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter;

xviii. inte störa det normala flödet av Webbplatsens tjänster;

xix. att inte dölja eller redigera någon upphovsrätt, varumärke eller annat meddelande eller märke om äganderätt som finns på Webbplatsen;

 1. att inte skapa kopior eller avledda verk av Webbplatsen eller någon del av den;

xxi. att inte använda reverse engineering, dekompilera eller extrahera Webbplatsens källkod;

xxii. inte skicka eller på annat sätt göra eller låta leverera oönskad reklam, skräppost eller andra kedjebrev;

xxiii. att inte samla in, ta emot, överföra eller sprida personlig identifierbar information om någon person utan samtycke från innehavaren, och/eller

xxiv. inte låtsas vara eller felaktigt presentera någon anknytning till någon juridisk person eller tredje part.


8.3 Du bekräftar och accepterar också att varje överträdelse av de ovannämnda bestämmelserna kan leda till att din tillgång till Webbplatsen och användning av Webbplatsens tjänster omedelbart avslutas utan återbetalning, ersättning eller annan kredit från vår sida. Tillgången till Webbplatsen kan avslutas eller avbrytas utan föregående meddelande eller ansvar från Företagets sida. Du försäkrar och garanterar oss att du har alla rättigheter, äganderätter och intressen till allt innehåll som du publicerar, laddar upp eller på annat sätt sprider via Webbplatsen. Du samtycker härmed till att förse Företaget med all nödvändig information, material och godkännande och att ge all rimlig hjälp och samarbete som krävs för Webbplatsens tjänster.


 1. Meddelande om immateriella rättigheter

9.1 Du samtycker till att Webbplatsens tjänster och allt innehåll som finns tillgängligt på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, videoklipp, varumärken, upphovsrätt, servicemärken, handelsnamn och annan immateriell egendom som innehåller skyddad information och material, som är immateriell egendom som tillhör eller på annat sätt är licensierat till Företaget och/eller dess licensgivare eller närstående bolag, skyddas av tillämplig immaterialrätt och andra lagar.

9.2 Du samtycker till att du inte kommer att använda sådan information eller sådant material på något annat sätt än för användning av Webbplatsens tjänster och för personlig, icke-kommersiell användning i enlighet med detta meddelande om immateriella rättigheter. Ingen del av Webbplatsen får reproduceras i någon form eller på något annat sätt än vad som uttryckligen tillåts i detta meddelande om immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ändra, hyra ut, låna ut, sälja eller distribuera Webbplatsen på något sätt eller utnyttja Webbplatsens tjänster på något sätt som inte uttryckligen godkänts.

9.3 Ordet "thenamestamp.se", dess logotyp och andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med Webbplatsens tjänster utgör våra varumärken. Du får ingen rätt eller licens till något av de ovannämnda varumärkena.

Du erkänner och godkänner att all intrångsanvändning eller exploatering av upphovsrättsskyddat innehåll på Webbplatsen och Webbplatsens tjänster kan orsaka oss, våra dotterbolag, licensgivare eller innehållsleverantörer irreparabel skada, som inte kan åtgärdas enbart enligt lag, och därför kan vi, våra dotterbolag, licensgivare eller innehållsleverantörer söka rättelse för brott mot detta Meddelande om immateriella rättigheter, antingen genom skadestånd eller genom föreläggande eller annan skälig åtgärd. Vi ger dig inget tillstånd att använda dessa varumärken och sådan användning kan utgöra ett intrång i våra immateriella rättigheter.

9.5 Tredje parts registrerade och oregistrerade varumärken eller servicemärken på Webbplatsen tillhör deras respektive ägare och, om inget annat anges i detta meddelande om immateriella rättigheter, stöder vi inte och är inte anslutna till någon av innehavarna av sådana rättigheter och vi kan därför inte bevilja någon licens för att utöva sådana rättigheter.


 1. Villkor och uppsägning

10.1 Giltighetstiden för detta avtal ska börja det datum som kommer först av (i) första åtkomsten eller användningen av Webbplatsen, (ii) ditt första köp från Webbplatsen eller (iii) när Företaget börjar tillhandahålla sina Webbplats-tjänster till dig.

10.2 Villkoren här upphör automatiskt på det tidigare datumet av: (i) din uppsägning av åtkomst eller återkallelse av åtkomst till Webbplatsens tjänster eller Webbplatsen, (ii) Företagets uppsägning av dessa villkor eller Webbplatsens tjänster efter eget gottfinnande, (iii) det uppsägningsdatum som Företaget anger för dig från tid till annan, eller (iv) Företagets beslut att göra Webbplatsen eller Webbplatsens tjänster inte längre tillgängliga för användning efter eget gottfinnande.

10.3 När dessa villkor löper ut ska du omedelbart upphöra med all användning av Webbplatsens tjänster och all information och data som samlas in därifrån.


 1. Representation

Som användare av Webbplatsen är du ansvarig för att den information som du lämnar till oss är korrekt, inklusive, men inte begränsat till, din personliga och yrkesmässiga representation.

 1. Ändringar

12.1 Företaget förbehåller sig härmed rätten att när som helst och efter eget gottfinnande uppdatera, modifiera, ändra, ändra, ändra, avsluta eller avbryta Webbplatsen, Villkoren och/eller Integritetspolicyn. Företaget kan när som helst ändra Webbplatsens funktioner och (eventuella) tillämpliga avgifter. Alla ändringar av dessa villkor kommer att visas på Webbplatsen och vi kan meddela dig via Webbplatsen eller via e-post. Se det datum som anges ovan för det datum då vi senast genomförde effektiva ändringar. Din användning av Webbplatsens tjänster efter det att en uppdatering har trätt i kraft innebär att du accepterar den.


 1. Ingen garanti

13.1 Din användning av Webbplatsen eller Webbplatsens tjänster sker på egen risk, och därför bekräftar och godkänner du härmed att Webbplatsen och Webbplatsens tjänster tillhandahålls "i befintligt skick", "med alla fel" och "i befintligt skick", inklusive allt innehåll, alla guider, checklistor, referensguider, exempel på ansökningsblanketter, programvara, material, tjänster, funktioner och/eller information som görs tillgängliga därigenom. Det är ditt ansvar att se till att Webbplatsens tjänster eller den information som finns tillgänglig via Webbplatsen uppfyller dina specifika krav.

13.2 Varken Företaget eller dess dotterbolag, tjänstemän, anställda och agenter garanterar att Webbplatsen kommer att vara felfri, oavbruten, säker eller ge några särskilda resultat, eller att någon notering, köp, beställning, belopp, information, vägledning, blad, checklista och/eller innehåll kommer att vara aktuellt, mätt användbart och/eller giltigt eller att det kommer att ge några särskilda resultat eller att den information som erhålls därifrån kommer att vara tillförlitlig eller korrekt. Inga råd eller information som ges av Företaget eller dess anställda, dotterbolag, entreprenörer och/eller agenter ska skapa en garanti. Ingen garanti eller representation ges med avseende på sådana tjänster eller produkter från tredje part som kontaktas på eller via webbplatsen. Företaget eller dess dotterbolag ska under inga omständigheter hållas ansvariga för sådana tjänster.

13.3 Varken Företaget eller dess dotterbolag, licensgivare, ägare, varumärken eller annonsörer är professionella rådgivare inom någon bransch. De resultat som beskrivs på Webbplatsen är inte typiska och kommer att variera på grund av en mängd faktorer som Företaget inte har någon kontroll över. Din användning av information och/eller material på denna Webbplats sker helt och hållet på egen risk och vi kan inte hållas ansvariga för detta.


 1. Ansvarsfrihet för skadestånd

14.1 Under inga omständigheter ska Företaget vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador, särskilda, exemplariska eller straffskadestånd, inklusive men inte begränsat till: (i) skador på grund av avbrott i verksamheten, utebliven vinst, förlust av data, dator- eller programvarufel eller otillgänglighet eller andra typer av personliga skador eller förluster som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av eller oförmåga att använda Webbplatsen, inklusive försumlighet; (ii) intrång i tredje parts immateriella rättigheter; och (iii) anspråk från någon part som hävdar att de har rätt till försvar eller gottgörelse i samband med hävdande av rättigheter, krav eller anspråk från tredje parts rättighetsinnehavare.

14.2 Den ovan nämnda begränsningen av skadeståndsansvaret ska gälla oavsett hur det orsakats eller hur det tilldelats, oavsett vilken teori om ansvar som tillämpas (inklusive kontrakt, garanti eller skadestånd), oavsett om det är aktivt, passivt eller tillräknat, inklusive vårdslöshet, strikt ansvar, produktansvar eller annan juridisk teori, oavsett vilken produkt eller tjänst som erbjuds genom handling eller passivitet, och även om du har informerats om en sådan möjlighet.

14.3 I största möjliga utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag, friskriver sig företaget härmed uttryckligen från alla representationer och garantier av något slag med avseende på Webbplatsen, inklusive allt ansvar som härrör från eller är relaterat till påstådda fakta eller information och beskrivning av information, produkter och/eller Webbplatsens tjänster som visas på vår Webbplats, inklusive alla garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda; inklusive, utan begränsning, garantier för äganderätt, säljbarhet, noggrannhet, fullständighet, skick, kvalitet, hållbarhet, prestanda, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke överträdelse.


 1. Skadestånd

15.1 Du samtycker till att hålla skadeslösa, försvara och hålla Företaget och dess oberoende entreprenörer, närstående bolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda och agenter, samt deras respektive anställda, agenter och representanter, skadeslösa från och mot alla faktiska eller hotade förfaranden (enligt lag eller i rättvisan), stämningar, åtgärder, skador, anspråk, brister, betalningar, förlikningar, böter, domar, kostnader, skulder, förluster och utgifter (inklusive men inte begränsat till skäliga expert- och advokatkostnader och utlägg) som härrör från, orsakas av eller är resultatet av: (i) ditt beteende och användarinnehåll, (ii) din överträdelse av dessa villkor eller integritetspolicyn, och (iii) din överträdelse av tredje parts rättigheter. 

15.2 Du håller Webbplatsen och dess ledning skadeslösa för all tid som Webbplatsen kan vara otillgänglig på grund av rutinunderhåll, uppdateringar eller andra tekniska eller icke-tekniska orsaker. Du samtycker till att hålla Webbplatsen och dess ledning skadeslösa för eventuella fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekter, förseningar i drift eller överföring, fel i kommunikationslinjen, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till ditt publicerade innehåll, skador på grund av förlorad vinst, förlorad data eller avbrott i verksamheten.

15.3 Du håller härmed Webbplatsen och dess ledning skadeslösa och kommer inte att hålla dem ansvariga för upphovsrättslig stöld, reverse engineering och användning av ditt innehåll av andra användare på Webbplatsen.


 1. Allmänt

16.1 Ingen överlåtelse. Du får inte överlåta eller överföra dessa Villkor enligt lag eller på annat sätt utan vårt föregående skriftliga samtycke. Utan hinder av det föregående kan vi överlåta alla rättigheter eller skyldigheter enligt detta till nuvarande eller framtida närstående företag och eventuella efterträdare.  Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna.  Dessa villkor kommer att gynna parternas eventuella efterträdare.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst överföra en del av eller alla Företagets tillgångar i samband med en fusion, ett förvärv, en omorganisation eller försäljning av tillgångar eller i händelse av konkurs.

16.2 Force Majeure. Bolaget är inte ansvarigt för att dess skyldigheter enligt detta avtal inte uppfylls, om detta beror på någon orsak som ligger utanför Företagets rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, elektroniska, kraft-, mekaniska eller Internetfel, naturkatastrofer, krafter eller orsaker som ligger utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, Internetfel, fel på datorer, telekommunikationer eller annan utrustning, elfel, strejker, arbetskonflikter, uppror, uppror, oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, explosioner, naturkatastrofer, krig, statliga åtgärder, pandemier, endemiska sjukdomar, beslut av inhemska eller utländska domstolar eller domstolsinstanser eller tredje parters bristande prestationer. 

16.3 Rubriker. Paragrafernas rubriker i dessa Villkor visas endast för att underlätta hänvisningen och påverkar inte tolkningen av dem.

16.4 Ingen friskrivning Om Företaget underlåter att hävda sina rättigheter enligt detta avtal ska det inte tolkas som att det avstår från sina rättigheter med avseende på det som avses i detta avtal. 

16.5 Avskiljbarhet . Om någon bestämmelse i dessa Villkor inte kan verkställas ska bestämmelsen ändras så att den återspeglar parternas avsikt. Alla övriga bestämmelser i dessa Villkor förblir fullt giltiga. Om någon av parterna inte i något avseende utövar någon av de rättigheter som anges i detta avtal ska detta inte betraktas som ett avstående från ytterligare rättigheter enligt detta avtal.


 1. Kontakt

17.1 För förfrågningar eller klagomål om Webbplatsens tjänst eller Webbplatsen, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till support@thenamestamp.com eller ringa oss på +1 (213) 559-2509.

Fri frakt över hela världen

Frakt över hela världen på alla beställningar över 600 kr

30-dagars returer

Är du inte 100 % förälskad i ditt köp? Skicka tillbaka det utan problem

Kundsupport 24/7

Vi är kända för vårt fantastiska team som är redo att hjälpa dig dygnet runt.